• Argeya Yazılım Çözümleri
  • +90 535 511 12 10
  • iletisim@argeya.com

SGK Teşvik Hesaplama Yazılımı

Sgk İstihdam Teşvikleri Nedir?

İstihdam Teşvikleri, Türkiye'de işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılması amacıyla kanunlarda belirtilmiş olup, İşkur tarafından finanse edilmekte ve Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtasıyla uygulanmaktadır. İşverenlere sağlanan bu desteklerin yaygın olarak kullanımı kısaca SGK Teşvikleri şeklindedir.

İşyerlerinde istihdamın arttırılması, kadınların, gençlerin ve mesleki belgeleri sahip kişilerin pozitif ayrımcılık ile işe girebilmesini destekleyen bu süreçte, genellikle işyeri personel sayısını arttırdığı durumlarda teşviklerden faydalanabilmektedir. 

SGK İstihdam teşviklerinden faydalanabilmek için de en basit ifadeyle, aylık olarak personel listesi SGK ya iletilirken kanun numaralarında değişiklik yapılarak bu teşviklerden faydalanılmakta ve sigorta primleri indirimli şekilde ödenmekte ya da indirim tutarı emanet hesap üzerinden mahsuplaşma işlemi yapılmaktadır.

 

2021'de Hangi SGK Teşviklerinden Faydalanabilirim?

 

2021 yılı itibariyle, yürürlükte olan 18 farklı teşvik bulunmaktadır. Bunlardan genel olarak 05510, 06111, 17103, 27103, 07252, 27256 sayılı kanunlarda belirtilmiş olan istihdam teşviklerinden personel sayısını son 6 ay ya da 1 yıl içerisinde arttırmış, SGK borcu veya cezası olmayan işyerleri faydalanabilmektedir.

 

Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse,

- 05510, Düzenli ödemelerde geçerli prime esas kazanç tutarından %5 indirim, Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin (%11) beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

06111, Genç ve kadın istihdamı ile mesleki belgesi olan sigortalı istihdamı halinde uygulanan indirim, Özel sektör işverenleri, 31/12/2022 tarihine kadar işe aldıkları her bir sigortalı için prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi tutarında teşvikten yararlanabilir.

- 17103 ile 27103, İlave istihdam teşviki olarak belirtilmekte ve 2018 - 2022 tarihlerinde işyeri ortalamasına ek olarak işe girmiş sigortalılarda 12/18 ay süreyle uygulanan indirim, Özel sektör işverenleri tarafından 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihlerinde işe aldığı sigortalılar için, işyerinin imalat sektöründe veya Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde brüt asgari ücreti geçmemek üzere sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren prim payının tamamı, işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren prim payının tamamı tutarında, 12/18 ay süreyle bu destekten yararlanılabilir.

- 07252, Normalleşme desteği şeklinde adlandırılmakta ve KÇÖ sonrası destek indirimi, Koronavirüs pandemisi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine 1/8/2020 tarihi itibariyle prim desteğinden yararlanma imkanı getirilmiştir. Destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.

- 27256, Artı İstihdam Prim Desteği, Normalleşme döneminde artacak ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi amacıyla işverenler tarafından 2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar prim desteği sağlanmaktadır.Uygulama 1/12/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.

 

 

Bizi Daha İyi Tanıyın

Bizimle Çalışanlara Kazandırdıklarımız

10

Kurumsal İş Ortağı

100

Bireysel İş Ortağı

1,000,000,000

Kazandırılan Geri Ödeme